Prijzen

Wat? Beschrijving Prijs
Tricity De aankoop van het programma omvat 1 dossier dat je onbeperkt in de tijd kan blijven gebruiken. In dit dossier kan je een huis/appartement/... beheren en een volledig elektrisch dossier genereren, klaar voor keuring door een erkend keuringsorganisme. 99,99EUR
Extra dossier Indien je maar sporadisch nieuwe dossiers aanmaakt (bijvoorbeeld voor vrienden, of een elektricien in bijberoep, ...) kan je een dossier bijkopen. Dit dossier blijft onbeperkt brukibaar. 9,99EUR
Abonnement Zodra je een abonnement neemt, kan je onbeperkt dossiers maken. Al deze dossiers blijven bewerkbaar zolang het abonnement actief is. Na beëindiging van het abonnement kan je de dossiers nog raadplegen, maar geen veranderingen meer uitvoeren. Bij heractivatie van het abonnement kan je opnieuw alle dossiers bewerken. 9,99EUR/maand of 94,99EUR/jaar