Video walk-through

Video tutorial die toont hoe je een dossier maakt in Tricity voor een eenvoudig appartement. Hier kan je de door Tricity gegenereerde schema's downloaden.